KONGO, HIEI, HARUNA, KIRISIMA

FUSO, YAMASHIRO

ISE, HJUGA

NAGATO, MUTSU

YAMATO, MUSASHI