[ USA ] [ JAPAN ] [ BRITISH NAVY ] [ ROYAL CANADIAN NAVY ] [ FRANCE ] [ GERMANY ] [ ITALY ] [ NETHERLANDS ]


AKAGI

KAGA

SORYU, HIRYU

SYOKAKU, ZUIKAKU

HOSYO

RYUZYO

ZUIHO, SHOHO

TAIYO, UNYO, CHUYO

DYUNYO, HIYO

TAIHO

SHINANO

RYUHO

UNRYU, AMAGI, KATSURAGI, ASO, IKOMA

CITOSE, CIYODA

KAIYO

SHINYO

IBUKI

AKITSU MARU, NIGICU MARU

SHIMANE MARU,
OTAKISAN MARU

YAMASHIRO MARU, CHIGUSA MARU

KUMANO MARU[ USA ] [ JAPAN ] [ BRITISH NAVY ] [ ROYAL CANADIAN NAVY ] [ FRANCE ] [ GERMANY ] [ ITALY ] [ NETHERLANDS ]
[ HOME ] [ LINKS ] [ COMMENTS ]